همه قوی هیکل به دنیا نمیان همه خوشتیپ و خوشقیافه به دنیا نمیان همه نمیتونن بازیگر و فوتبالیست و خلبان و... بشن اما هرکس که به دنیا اومده میتونه موفق بشه .موفق باشید