نظر من: فیلم Avengers End Game

هنوز با خودم می پرسم که با وجود اینکه ایمان داشتم مقوا ترین فیلم همه ی دوران مارول Avengers: Infinity War بوده و هست، باز هم این رضا فلان فلان شده من را راضی کرد که یک مقوای سه ساعته دیگر را ببینم.

هر موقع که فردی از من می پرسد فلان فیلم چقدر بد بود، قاطعانه می گویم که نه به اندازه ی Avengers. فیلم تخیلی تا کجا. مرزهای بی هدفی و چرند بودن یک فیلم در Avengers End Game درنوردیده می شود. جایی که مارول تقریبا دست اندرکاران پشت صحنه را هم لباس ابر قهرمانی مسخره می پوشاند و جلوی دوربین می آورد. الان که ساعت 2 بامداد است، نمی خواستم چیزی بنویسم، اما این مقوای لامذهب خواب را از من گرفته.

الان که این فیلم را دیدم، احساس می کنم که اگر سه ساعت تمام آگهی بازرگانی تلویزیونی می دیدم بهتر بود.

واقعا چطور می شود که با چند طرح بی معنی یکهو در زمان سفر کرد و آبروی تمام فیلم های سفر در زمان را برد. در تمام فیلم متوجه می شوید که ود بازیگران هم نمی دانند در داستان چه اتفاقی در حال افتادن است. فقط گفتند بیایید دور هم همه ی ابرقهرمان های آب دوغ خیاری مارول را بریزیم توی ماستا.

واقعا چرا؟

تمام فیلم : همه ی کاراکتر ها با طرحی بی نهایت چرند به زمان سفر می کنند و می خواهند همه چیز را درست کنند که نمی شود و کارگردان کارگران فله ای دور فلکه ی هالیوود را می آورد جلوی دوربین.

حتی برای اضافه کردن عکس از فیلم برای این مطلب هم حاضر نیستم دوباره فیلم را نگاه کنم.