آزادطبع و پاک‌نهاد و مجرد است

آزادطبع و پاک‌نهاد و مجرد است
نیکوخصال و نیک‌خوی است و موحد است .

منوچهری

تایپوگرافی آثار شاعران در وبسایت دلبرگ Delbarg.ir

نقاشی سورئال از فریدون رسولی | Rassouli surreal painting
موسیقی والس از آرماند آمار | Armand Amar - La valse du couperet در آپارات بشنویم.