تا به عشق تو قدم برداشتیم - عطار

تا به عشق تو قدم برداشتیم
عقل را سر چون قلم برداشتیم

پس دل خود همچو مستان خراب
از وجود و از عدم برداشتیم

گزیده غزلیات عطار

وبسایت دلبرگ

نسخه ی اصلی عکس مذکور را اینجا ببینید.

کتابخانه دیجیتال - ویدئو - شعر - نقاشی - عکس - تایپوگرافی در وبسایت دلبرگ