عقل است که نام دیگرش اوهام است

عقل است که نام دیگرش اوهام است
یک دام و درون خود هزاران دام است
پُرخدعه ز صلح و دوستی می‌گوید
در صحنه ولی جنگی خون‌آشام است

حلمی

کتابهای حلمی در کتابخانه دیجیتال دلبرگ delbarg.ir/helmi

اثر هنری فابین وردیر | Fabienne Verdier

موسیقی Teho and TRan - Asakusa (Original Mix) بشنویم در آپارات.