انگ‌زن و رنگ‌زن و بنگ‌زن

انگ‌زن و رنگ‌زن و بنگ‌زن
این سه کجا فهم کند کار ما؟

این سه یک‌اند و همه آهن‌پرست
خویش‌ پرستند و مقامات جا

متن کامل این غزل حلمی : اینجا
کتاب غزلیات حلمی : اینجا
کتابهای حلمی : اینجا
کتابخانه دیجیتال دلبرگ : اینجا
اصل این نقاشی جاستینا کوپانیا : اینجا
وبسایت فرهنگی و هنری دلبرگ