به حقیقتی که هرگز نرسد به انتهایی

به حقیقتی که هرگز نرسد به انتهایی
روم آن چنان که هرگز نرسم به هیچ جایی
به کجا رسم درون عرصات بی‌نهایت
الفی که قامت اوست نرسد به هیچ یایی

حلمی

از کتاب دوبیتی‌های حلمی delbarg.ir/helmi/dobeitiha

موسیقی کلاسیک از آنتونین دورژاک serenade for string in E major در آپارات بشنوید.