جایی که گذرگاه دل محزونست

جایی که گذرگاه دل محزونست
آن جا دو هزار نیزه بالا خونست
لیلی صفتان ز حال ما بی خبرند
مجنون داند که حال مجنون چونست

رباعیات رودکی
وبسایت فرهنگی و هنری دلبرگ delbarg.ir

ویلون سل نوازی از گروه 2cellos - آهنگ Benedictus (مقدس) از آپارات بشنوید.