سلامی ز مردان درگاه عشق

سلامی ز مردان درگاه عشق
دراویش پیروز در راه عشق
سلامی به بی‌باکی کوهسار
به بی‌مرزی آتش شاه عشق

از کتاب دوبیتی‌های حلمی

کتابهای حلمی در کتابخانه دیجیتال دلبرگ Delbarg.ir/helmi

موسیقی "راه بازگشت" از الف | Alef - camino De Vuelta (Original Mix) در آپارات بشنوید.