وقتی حقیقت به مصاف می‌رود...

وقتی حقیقت به مصاف می‌رود هیچ نیرویی جلودارش نتواند بود. «مصاف» یک نقطه‌ای بیرون از جهان است، به درون جهان تابیده.

برگرفته از کتاب لامکان | حلمی Delbarg.ir/helmi/lamakan

نقاشی از گیلبرت ویلیامز | Painting by Gilbert Williams

موسیقی Mashk - The Attraction (original mix) در آپارات بشنوید.