تو باور نکن که بی تو حال ما خوب است

يا بن الحسن!
عادت کرده‌ايم به اشک و لبخند توأمان!
اما ...
تو باور نکن اين دلخوشی‌های کوچک را
که هيچ دلی
با دوری و دلتنگی کنار نمی‌آيد ...
تو باور نکن که بی تو حال ما خوب است
و کِيفمان کوک!
نه مولای من باور نکن
تا تو نباشی
گره کورِ اين بغض‌های در گلو
باز نخواهد شد ...
اللهم عجل لوليک الفرج

منبع: مصاف