دایرکت به فروشگاه ها و خرده فروشی ها کمک می کند با کمترین هزینه به کسب و کار خود رونق دهند