آشنایی با گروه ها و برچسب گذاری مشتریان

در پنل دایرکت می توانید مشتریان را در گروه های مختلف دسته بندی کنید یا به هر مشتری یک برچسب بزنید تا دقیقتر دسته بندی شوند!

در این ویدئو با گروه ها و برچسب گذاری مشتریان آشنا می شویم:

https://www.aparat.com/v/A0sel