برگزاری نظرسنجی NPS با پنل دایرکت

نظرسنجی NPS یکی از استانداردترین روش ها در دنیا برای سنجش میزان رضایت مشتری است.

با پنل دایرکت می توانید یک نظرسنجی NPS ایجاد کنید ، در این ویدئو با این بخش از امکانات پنل آشنا می شویم :

https://www.aparat.com/v/WGNVj