تنظیمات اولیه دستگاه دایرکت

اگر می خواهید وقتی شماره موبایلی را وارد دستگاه دایرکت می کنید بلافاصله یک پیامک برایش ارسال شود باید این ویدئو را تا انتها ببینید. در این ویدئو تنظیمات اولیه را آموزش می دهیم :

https://www.aparat.com/v/xFAmy