تولد مشتریانتان را تبریک بگویید!

چطور تاریخ تولد مشتری را بدست بیاوریم و چطور روز تولد مشتری را تبریک بگوییم؟

پنل دایرکت می تواند به صورت خودکار هم تاریخ تولد مشتری را به دست بیاورد و هم روز تولد را به مشتری ها تبریک بگوید!

در ویدئوی زیر آموزش می دهیم :

https://www.aparat.com/v/mG6kL