راه اندازی باشگاه مشتریان با پنل دایرکت

در پنل دایرکت می توانید یک برنامه ساده برای وفاداری مشتریان و ترغیب آنها به خرید بیشتر راه اندازی کنید.


در این ویدئو بیشتر توضیح می دهیم که چطور با این قابلیت فروش خود را افزایش دهید:

https://www.aparat.com/v/Bomhu