نقد و نظر شخصی باب فیلم "قانون مورفی"

نقد و نظر شخصی باب فیلم "قانون مورفی"
خب سلام مبینم اولین پستم تو ویرگوله و ایشالا به عنوان بلاگ ادامه داشته...