دی ام تاک بزرگترین رویداد دیجیتال مارکتینگ در ایران است و سه الی چهار نوبت در سال با حضور بهترین مدیران مارکتینگ ایران برگزار میشود