درباره روانشناسی یا سایکولوژی بیشتر بدانیم | دکتر آرمین وطن خواه روان پزشک

 دکتر آرمین وطن خواه متخصص اعصاب و روان و روان پزشک
دکتر آرمین وطن خواه متخصص اعصاب و روان و روان پزشک


روان‌شناسی یا سایکولوژی (به انگلیسی: Psychology) علمی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعهٔ روان (ذهن)، فرایند ذهنی و رفتار در موجودات زنده می‌پردازد. به عبارت دیگر، روان‌شناسی به مباحث رفتار و فرایندهای روانی می‌پردازد. منظور از «رفتار»، کلیهٔ حرکات، اعمال و رفتار قابل مشاهدهٔ مستقیم و غیرمستقیم است؛ و منظور از «فرایندهای روانی»، مباحثی همانند احساس، ادراک، اندیشه (تفکر)، هوش، شخصیت، هیجان و انگیزش، حافظه و… است.

آغاز پژوهش‌های روان‌شناختی به‌شکل علمی و آکادمیک، به اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم بازمی‌گردد؛ می‌توان گفت اکتشافات و تحقیقات قابل توجه در روان‌شناسی، تنها از حدود ۱۵۰ سال پیش شروع شده‌است، و این درحالی است که علوم تجربی دیگر از تاریخچه‌ای بلندتر و پربارتر برخوردارند. البته مباحث مربوط به ذهن و روان قرن‌هاست که ذهن متفکران را به خود مشغول کرده و آثار مکتوب آن از دانشمندان یونان باستان و متفکرانی چون سقراط، افلاطون و ارسطو نیز در دست است، اما این شاخه از علم تا پیش از روان‌شناسی جدید، به‌صورت مدون و آکادمیک مورد مطالعه قرار نگرفته بود.دکتر آرمین وطن خواه | متخصص اعصاب و روان و روانپزشک

دکتر آرمین وطن خواه ، فارغ التحصیل از دانشگاه تهران ، عضو هیات علمی پزشکان دارای بورد تخصصی فلوشیپ اعصاب و روان و یکی از بهترین متخصصین اعصاب و روان و روانپزشک در ایران.


جهت اخذ نوبت ویزیت تماس بگیرید :