پشت هریکیشان رؤیایی جهانی خوابیده است


<p> طی ماههای گذشته مجموعههایی، چون «خانه سینما» و «خانه تئاتر» هم فرصت انتخاباتی داشتند که متأسفانه به دلیل شیوع بیماری کووید ۱۹ و محدودیتهای اعمال شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی این فرصتهای انتخاباتی نیز به تعویق افتاده و اگر اشتباه نکنم در خانه سینما فقط دوستان موفق شدند انتخابات هیأت مدیره را برگزار کنند. الغرض اینکه در شرایطی که ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی تقریباً فعالیتهای فرهنگی هنری کشور را در آستانه تعطیلی مطلق و ورشکستگی محض قرار داده است، هنرمندان و صاحبان آثار فرهنگی هنری در یک جنگ تمام عیار، در تلاشند تا چراغ کم سوی هنر این سرزمین خاموش نشود. در این راستا کمکهای بلاعوضی هم از سوی خانه موسیقی به برخی هنرمندان فعال حوزه موسیقی نواحی و تعدادی دیگر از هنرمندان که از گرفتار مشکلات حاد مالی بودند، انجام گرفت. همه مواردی که به آن اشاره شد به انضمام برخی حاشیهها و ابهامات پیرامون خانه موسیقی، انگیزهای شد تا سراغ حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی برویم و درباره تازهترین فعالیتهای این نهاد صنفی و برخی حاشیههای مطرح شده پیرامون آن به گفتگو بنشینیم. </p>

<p> مشکلاتی که بحث برگزاری الکترونیکی انتخابات این نهاد و مباحث دیگری از جمله مباحث شغلی فعالان عرصه موسیقی در روزهای کرونایی، تحت پوشش قرار گرفتن کانونها در مباحث صنفی مربوط به وزارت کار، رسانهای شدن برخی از حاشیهها و ابهامات پیرامون خانه موسیقی شرایط را کمی پیچیده کرده و البته که این پیچیدگی گرچه ارتباط چندانی با عموم مخاطبان موسیقی ندارد، اما به هر حال در آیندهای نزدیک چالشها و پیامدهای مثبت و منفی خود را در فرآیند تولید، بازاریابی و فروش محصولات موسیقایی بر جای خواهد گذاشت. البته در این راستا عدهای از هنرمندان عضو خانه موسیقی در گفتگوهای رسانهای مختلف که طعم و بوی انتقاد هم داشت، معتقد بودند که میتوان با برگزاری انتخابات الکترونیک، موضوع انتخابات خانه موسیقی را حل کرد، شرایطی که گویا با مخالفت مدیریت فعلی خانه مواجه شده و در همین چارچوب هم موجب بروز انتقادهایی به شما، هیأت مدیره و اعضای شورای عالی شده که مجموعه مدیریتی به این دلیل با انتخابات الکترونیک مخالفت میکند که ممکن است نتایج انتخابات الکترونیکی به نفع آنها نباشد! آنچه میتواند در این میان مورد توجه قرار گیرد، فعالیتهای صنفی و اساساً مجموعه سیاستها و اقداماتی است که بتواند پشتوانه معیشت هنرمندان در تمامی حوزهها باشد. من همین جا دوباره تاکید میکنم آنچه برای ما در خانه موسیقی دارای اهمیت فراوانی است حضور حداکثری تمامی اعضا در هنر موسيقي برگزاری انتخابات است تا همین الان هم هر جا در توان داشتیم و داریم به کار بردیم تا در حوزه اطلاع رسانی شرایطی را فراهم کنیم که همه در انتخابات حضور داشته باشنداین در حالی است که آنچه اتفاق افتاد بر اساس رصدهایی بوده که ما در حد مقدور انجام دادیم و اصلاً هم دوست نداشتیم این مسائل رسانهای باشد، زیرا این کارها وظایف کوچک خانه موسیقی است که باید بدون هیچ هیاهویی انجام بگیرد. حالا اگر منِ نوعی احساس میکنم در فرآیند فعلی انتخابات خانه موسیقی پایگاه متزلزلی دارم نباید بقیه را متهم به مواردی کنم که اصلاً در فکرشان هم نیست. حداقل اینکه ما در دوره قبل که هجمهها و انتقادات به خانه موسیقی بسیار بیشتر از حرفها هنر موسيقي د شرایط را به سمتی هدایت کردیم که برای اولین بار پای ناظران را به انتخابات خانه موسیقی باز کرد و خوشبختانه بازهم شرایطی را فراهم ساخت که انتخابات خانه موسیقی در سالمترین شکل ممکن برگزار شود. در ابتدای دوره اوضاع به قدری آرام به نظر می­آمد که شاه از موضع قدرت دست به کارهای بلند پروازانهای هم­چون اصلاحات ارضی و انقلاب سفید می­زد اما انتهای آن­ چنان متفاوت از کار در آمد که شاه نه تنها در اجرای برنامه­هایش ناکام ماند بلکه سلطنتش را هم از دست رفته یافت. اما برخیها هم صحبتهایی داشتند که به اعتقاد من مبنای قانونی و واقعی ندارند.</p>

<p> این یک پروژه درازمدت و دامنهداری است که مستلزم انجام برخی از کارهای زیربنایی، فراهم شدن کارهای قانونی و صرف هزینههایی است که اصلاً شبیه تشکیل گروههای «واتس آپ» و «تلگرامی» نیست که برای مو هنر موسيقي ت یا عدم مو هنر موسيقي ت آن بتوانید این چنین راحت حرف بزنیم. در سایه تهدید کرونا حوزه موسیقی از قاعده آسیبها، نه تنها که مستثنا نبوده که به گفته و نظر بسیاری از کارشناسان و هنرمندان فعال این عرصه، بیشترین آسیب را هم دیده و ماجرا را به سمتی کشانده که اصلاً نمیتوان دورنمای روشنی را برای فعالیتها و فرآیندهای موجود در این زمینه متصور بود. در این راستا غیر از اقداماتی که در مصاحبه قبلی به آن اشاره داشتم ما رایزنیهایی را با صندوق اعتباری هنر آغاز کردیم که در این زمینه حمایتهایی به صورت تسهیلات در اختیار هنرمندان با بهرههای کم قرار گیرد. همان طور که پیش از این هم اشاره داشتم، شیوع ویروس کرونا برای تمامی مردم و در پی آن اصناف هنری شرایط ویژهای را از اواخر سال گذشته تحمیل کرد و ما را بر آن داشت تا همراه با صنوف دیگر در کنار صندوق اعتباری هنر فعالیتهایی را برای حمایت از هنرمندان شریف کشورمان انجام دهیم.</p>

ویکی پدیا