چگونه یک هپمون شناسی را به زمین بزنیم


<p> این ستارگان بهطور عمده از مادهی الکترون تبهگن تشکیل شدهاند.فشارهای درون هپمونی کوتولهی سفید چنان زیاد میشود که همهی هستههای اتمهایش، مانند تیلههای شیشهای، در کوچکترین فضای ممکن تنگ هم جا میگیرند. این آژانس فضایی افزود: یادگیری بیشتر در مورد این رشتهها ممکن است به ما در مطالعه آب و هوا در فضا، مانند باد خورشیدی که در منظومه شمسی ما میوزد، و درک بهتر کیهان در هسته راه شیری کمک کند. شیمی کیهانی: مطالعه مواد شیمیایی موجود در فضا به خصوص ابرهای گازی مولکولی و نحوه تشکیل، تعامل و مرگ آنها؛ بنابراین این رشته با رشتههای شیمی و اخترشناسی مباحث مشترکی دارد. یک هپمون T-ثور، در واقع بخشی از فرآیند تشکیل و تکوین یک هپمون معمولی است؛ قبل از آنکه وارد فاز رشته اصلی شود (در همین بخش در رابطه با ستارگان رشته اصلی نیز خواهیم گفت). ستارگان شروع به جذب یکدیگر کردند تا گروه های بزرگتر هپمون ای را تشکیل دهند.</p>

<p> اول اینکه، همیشه ستارگان در جهان وجود نداشتند و کهکشان راه شیری نیز برای همیشه وجود نداشته است. هنگامی که سوال" چند هپمون در جهان وجود دارد؟" را از خود می پرسیم، مهم است که دنیا را بعنوان یک کل از دنیایی که میتوان دید تمیز دهیم؛ چراکه جهان 13.8 میلیارد سال پیش متولد شده است، و ما تنها قادر به مشاهده اشیایی با فواصل خاصی تا زمین هستیم. ناسا اشاره میکند که با ترکیب مشاهدات از سراسر طیف الکترومغناطیسی، توانسته است وجود رشتههای در هم تنیده تا فاصله تا ۲۰ سال نوری را آشکار کند. به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی هپمون به نقل از gadgets، ناسا هرگز از شگفت زده کردن ما با انتشار تصاویر از فضای بیرونی زمین دست برنمیدارد. به گزارش هپمون به نقل از هپمون، یک دانشآموخته اختر فیزیک در حاشیه افتتاح مرکز تحقیقات علوم هپمونشناسی و فضایی شهید لشگری گفت:چون در قزوین مرکز علوم هپمونشناسی نداشتیم و علاقهمندان این رشته مکانی برای آموزش و کارهای تحقیقاتی نداشتند چند سالی پیگیر راهاندازی مرکز تحقیقاتی در قزوین شدیم. به علاوه ، تحقیقات فیزیک نجومی، مخصوصا در فیزیک نجومی نظری، را افرادی که پس زمینه فیزیک و ریاضی دارند میتوانند انجام دهند. </p>

<p> اگر علاقه وصف ناپذیری به دانستن در مورد سیارات، ستارگان، کهکشانها و کل کیهان دارید و همواره در پی این هستید که بدانید در آسمان بالای سرتان چه میگذرد، میتوانید وارد بازار کار رشته هپمون شناسی شوید. هپمون شناسی علم شناخت فضای فراتر از جو زمین است. هپمونشناسی به عنوان کهنترین دانش بشری، در آغاز علم رصد حرکت ستارگان و سیارات بود و هپمونشناسان قدیم، مدلهایی را برای توصیف این حرکات طراحی و به شکل نظریه مطرح کرده بودند. پس از اینکه تمدنهای بابل، مصر باستان، یونان باستان، هند و چین ایجاد شدند، مشاهدات اخترشناسی نیز جمعآوری شد و فرضیات و نظریاتی در مورد اساس پیدایش کیهان و طبیعت آن ارائه شد علاوه بر این اطلاعاتی نیز در مورد حرکت سیارهها، خورشید، ماه و زمین بر اساس علم فلسفه مطرح شد. بابلیان معتقد بودند که خدایان ، خورشید ، ماه ، سیارات و ستارگان را در آسمان قــرار داده اند و به دقت بر آن ها نظارت می کنند . گردآوری دانش ما از ساختار کهکشان راه شیری قرن ها به طول انجامید و هپمون شناسان امروزه همچنان اطلاعات جدید را کسب می کنند. هپمون شناسان تصور می کنند که بسیاری از کهکشان های بزرگتر نیز به همین صورت به اندازه ی امروزی خود رهپمونه اند.</p>

<p> اما کهکشان ما چگونه به اینجا رهپمونه؟ کهکشان راه شیری در این شب سرد بر فراز فلات آلتیپلانو، به شدت میدرخشد. اگر چه قدمت تمام ستارگان در کهکشان راه شیری به جهانِ بسیار کهن بر نمی گردد. امواج رادیویی فرکانس کمتر و طول موج بیشتری نسبت به اشعه ایکس دارند، بنابراین رنگهای متفاوتی را بر روی تصویر نشان میدهند. محققان با استفاده از (VLBA) و با استفاده از فرضیات کمتری نسبت به تلاش قبلی، قادر به اندازهگیری تغییرات ظاهری کهکشان و مناطق پرت و دور افتادهای که هپمونها در آنجا شکل میگیرند، هستند. بیشتر این اجرام هپمونها هستند که نسبت به دیگر اجرام بسیار درخشانتر بوده و برای چشم غیر مسلح قابل مشاهده میباشند. با این حال، اگر در زمستان به جرم آسمانی نه چندان واضح بالای سر خود نگاه کنید، که تقریبا اندازه زاویه ای آن برابر یک ماه کامل است، دسته ای از هپمون ها را مشاهده می کنید که در خارج از کهکشان راه شیری قرار دارند و تعداد آن ها از کل هپمون های کهکشان راه شیری بیشتر است. هتل لیان مشهد ترتیبی داده است که مسافران عزیز پیش از رزرو هتل لیان مشهد به صورت آنلاین بتوانند لیست قیمت ها و امکانات هر اتاق را مشاهده نمایند. </p>

اینستاگرام