تاريخچه پيدايش عكاسی در ايران

تاريخچه پيدايش عكاسی در ايران

اولين كساني كه در ايران به عكاسي پرداختند تني چند از فرانسه و اتريش و ايتاليا بود كه در دارالفنون تدريس كردند. اين مدرسه فني بود كه توسط اميركبير براي افسران، مهندسان نظامي و غيرنظامي ،پزشكان و مترجمان تأسيس شده بود كه عكاسي نيز در برنامه هاي درسي اين مدرسه گنجانده شد.

عكاسي به نام بلاكويل در سال 1274 همراه هيأتي نظامي به ايران آمد. او به درخواست ناصرالدين شاه براي عكسبرداري از غئله تركمنان به نواحي خراسان عزيمت كرد اما دستگاه هاي عكاسي او از بين رفت و بلاكويل به اسارت تركمنان درآمد.
ژول ريشارد سرتيپ نخستين كسي بود كه در ايران به شيوه داگرئوتيپ عكس چاپ كرد او پس از اينكه به دين اسلام گرويد نام ميرزا رضا خان را براي خود برگزيد.
فوكتي معلم علوم و مهندسي كه سرپرست خط تلگرفا تبريز به تهران بود روش كلوديون را بلافاصله پس از كشف آن در اروپا به ايران آورد.
محدوديت هاي فني عكسبرداري باعث رونق عكسبرداري از بناها و عمارات شد سرهنگ ايتاليايي لوئيچي پشه آلبومي از جالب ترين آثار تاريخي ايران تهيه كرد كه تا آن زمان كسي از آنها عكسبرداري نكرده بود اعزام محصلان دارالفنون به اروپا بحث گسترش عكاسي در ايران شد.
از جمله عكاسان ارنست هولستر، آنتوان سوريوكين، روسي خان و عده اي از ايرانيان بودند. نخستين عكاسان اروپايي به تقليد از اصول و فوم تابلوهاي نقاشي برآمدند و عكاسان ايراني آثار عكاسان اروپايي را سرمشق خود قرار مي دادند.

نخستين عكاسان اروپايي به تقليد از اصول و فوم تابلوهاي نقاشي برآمدند و عكاسان ايراني آثار عكاسان اروپايي را سرمشق خود قرار مي دادند.

📷

تاريخچه پيدايش عكاسی در ايران

ناصر الدین شاه را از جمله اولین عکاسان ایرانی می دانند. آنچه از یادداشت های شخصی او به دست آمده نشانگر آن است که وی با روش های علمی و فنی عکاسی و طرز کار دوربین های مختلف آشنا بوده و اغلب ، از دوربین های بزرگ با سه پایه استفاده می کرده است .

آغاز عکاسی در ایران به دوران قاجار و سلطنت ناصرالدین شاه باز می گردد از عکس های موجود این دوران می توان به بخشی از راه و رسم زندگی آن زمان پی برد.

تصاویری که از ابنیه و عمارات آن دوران به جا مانده، برای مطالعات ایران عهد قاجار ارزشی مستند دارد و در ضمن اطلاعاتی از نظام حکومتی آن دوره را فراهم می کند.نام اولین عکاس ایرانی کسی نیست جز ناصرالدین شاه قاجار وی هنر عکاسی را به ایران اورد.

عکاسان دوره ی قاجار را سه دسته تشکیل می دادند:
1- عکاسانی که برای مؤسسات کاوش های علمی و جغرافیایی اروپایی کار می کردند
2- عکاسان بومی که برای سر گرمی به عکاسی می پرداختند
3- عکاسان حرفه ای که از این راه امرار معاش می کردند

اولین دست اندر کاران عکاسی در ایران، اروپائیانی ازکشورهای فرانسه، اتریش و ایتالیا بودند که در مدرسه ی دارالفنون تهران به تدریس مشغول بودند.

مدرسه فنی حرفه ای دارالفنون برای تربیت افسران، مهندسان، غیر نظامی، پزشکان و مترجمان توسط امیر کبیر تأسیس شد. احتمالاً اولین شخص خارجی که در ایران عکس چاپ کرد، «ژول ریشار» فرانسوی بود که در حدود سال های 1844-1846 . م به ایران آمد و در دارالفنون به تدریس زبان فرانسه پرداخت. اولین مجموعه ی عکس از آثار تاریخی ایران توسط لوئیجی پشه (Luigi Pesce ) سرهنگی از اهالی ناپل درسفر به ایران تهیه شد. نسخه دومی نیز از این مجموعه در همان سال تهیه و برای ویلیام اول، پادشاه پروس فرستاد شد.

آلبوم دیگری نیز به موزه متروپولیتن نیویورک اهدا شده که شامل 75 قطعه عکس است و احتمالاً همان آلبومی است که برای پادشاه پروس ارسال شده بود. این آلبوم دراصل متعلق به اردشیر میرزا، نوه ی فتحعلی شاه بود.

اهدا کننده این آلبوم معتقد است که « پشه » یک از چندین عکاسی است که آثارشان در آن مجموعه گردد آمده است آلبوم متروپولیتن شامل موضوعات متعددیاست. قدیمی ترین عکس های این آلبوم بین سال های 1852 تا1855 .م گرفته شده اند.

سه پرتره از ناصر الدین شاه در جوانی و یک عکس گروهی در این مجموعه وجود دارد، الیته بیشتر تصاویر این آلیوم نشان دهنده معماری آن روزگار است. در اواسط سلطنت ناصر الدین شاه (1300-1290 هـ . ق )، پس از صفر دوم شاه به فرنگ ، بعضی همراهان شاه مختصر اطلاعاتی راجع به عکاس کسب کردند.

ناصر الدین شاه را از جمله اولین عکاسان ایرانی می دانند. آنچه از یادداشت های شخصی او به دست آمده نشانگر آن است که وی با روش های علمی و فنی عکاسی و طرز کار دوربین های مختلف آشنا بوده و اغلب ، از دوربین های بزرگ با سه پایه استفاده می کرده است .

قدیمی ترین عکس های ناصر الدین شاه عبارتست از پرتره ای که از خودش گرفته و پرتره ای تمام رخ ازمادرش. با توجه به قدیمی ترین عکس های موجود درآلبوم کاخ گلستان، می توان نتیجه گرفت که در آن زمان در باریان خود عکاسان چیره دستی بوده اند؛ برای نمونه آقا رضا از پیشخدمتان مخصوص شاه که عکاسی را در دارالفنون فرا گرفته بود، به مقام نخستین عکاس باشی دربار منصوب رسید.

در آن دوران تعدادی ازمحصلانمستعد دارالفنون برای کسب مهارت های فنی واطلاعات هنری به اروپا اعزام شدند. در ابتدا دوربین های عکاسی تنها در دسترس درباریانی خاص که آشنا به فن عکاسی بودند و بیشتر آنها لقب عکاس باشی داشتند قرار می گرفت.از عکاسان دربار به جز آقا رضا می توان از عبدالله میرزا قاجار نام برد. وی از دانش آموختگان دارالفنون بود که عکاسی را در فرانسه فرا گرفت و در آموزش عکاسی حرفه ای در ایران نقش مؤثری داشت. از اوایل سلطنت مظفر الدین شاه در 1314 هـ . ق عبدالله میرزادر بالاخانه ی دارالفنون عکاسخانه دایر و فن عکاسی را متداول کرد.
بسیاری از عکاس های بعدی از شاگردان وی بوده اند. این عکاسخانه تا اوایل مشروطیت هم دایر بود. عکاس دیگری که کارهای عکاسی دربار را انجام می داد، میرزا ابراهیم خان عکاس باشی است که از خدمتگزاران دربار مظفر الدین شه بود. معروف است که مظفر الدین شاه نیز سخت شیفته این هنر و خود عکاسی آماتور بوده است.