اونها بهتر می فهمند


نمی دانم چرا من همواره فکر می کنم اونها از من بهتر می فهمند!اونها به من خط می دهند. برایم و به عوض من فکر می کنند . مردم هستند. به جای مردم حرف می زنند . نظر مردم را می دانند. قیافه آنها شبیه مردم عادی نیست کلی توفیر دارد با مردم عادی یا موی دم اسبی می گذارند یا از ته می زنند و کچل می کنند. ریش و سبیل های متفاوت دارند به سن و سال نیست رنگهای غیر معمول را در لباس پوشیدن انتخاب می گنند، رنگهایی که ما و امثال ما رویمان نمی شود از آنها استفاده کنیم. دیپلم دارند؟!؟!؟! ولی فکر دارند ها مثلا با همین مدرک کل اقتصاد را بصورت علمی زیر سوال می برند. با همین مدرک موارد حقوقی را اعلام می کنند و همه می پذیریم. خوب عادت داریم . شما یادتان نمی آید یکی از همین ها به نام پرویز صیاد که فیلمی بازی می کرد به نام صمد، ببخشید صمد اقا یک معلمی به روستای ایشان امده بود و داشت سواد یاد می داد نوشت مار مورد قبول صمد ، بازم ببخشید صمد آقا واقع نشد و لذا مارگیر روستا را به پای تخته احضار و عکس مار را کشید! صمد آقا گفت مردم کدامیک مار است این یا این یکی؟ همه روستا به نفع عکس مار رای دادند. یکی خوشگل است حق دارد به جای همه ما صحبت کند ، یکی ملت را می خنداند لذا مجاز است همه چیز بگوید ما و ما تصویر مار را قبول کنیم! آن یکی فوتبالیست خوبی بوده خوب واضح و مبرهن است که باید به همه ما نصیحت کند. راه زندگی را به ما بیاموزد؟ از مدیریت انتقاد نماید؟ راستی اینها معمولا چند بار زن گرفته و طلاق داده اند و صد البته حق داشته اند. چرا که اینان می فهمند! درآمدهای خیلی خیلی دارند. اینقدر که بادیگارد دارند چون می فهمند. بیچاره این اخوی که فکر می کند ادب مرد به زدولت اوست، دکترای اقتصاد دارد تمام تحلیل های اقتصادی را انجام می دهد اما نمی داند خط فقر این کشور چقدر است. اگر شکنجه اش بکنی نمی گوید خط فقر چقدر است هی یه سری کلماتی را می نویسد و می گوید خط فقر برای هر منطقه ای متفاوت است نمی توان بطور کلی گفت از نظر سازمان ملل یه عدد پایینی است. در حالیکه به نظر اینها که بهتر می فهمند. می گویند خط فقر الان بالای بیست و دو ملیون تومان است. من که با اینها که بیشتر می فهمند موافقم. حالا خط فقر را یه خورده بالاتر هم ببریم به جایی بر نمی خورد که بنویسیم سی ملیون. این به نفع مردم است؟!؟!؟!؟!؟ اصولا اینها که صدای مردم هستند ماشین (ببخشید من آخرش نفهمیدم پورش است یا پورشه) از این داخل پرانتزی ها دارند. ویلا در لواسان دارند. چون طرفدار کوردها(کردهای قبلی) هستند خانه در بوکان دارند. من هر وقت خواستم خانه اجاره کنم یا بخرم ویو حرف بدی بود چون قیمت را بالا می برد اینها در همان بوکان(آخ دلم بسوزد برای این بچه شهرستانی هامنظور شهر بوکان نیست یه چیزی توی مایه دمت گرم در تهران است) پنت هاوس (بازهم ببخشید من نمی دانم چیست می گویند طبقه آخر یه آسمان خراش است که امروزه بهشون می گویند برج و کلی قیمت دارد. با اون برج ما که سر برج که می شود خوشحالیم فرق دارد سر این برج پنت هاوس است سر اون برج حقوق ما را می دهند) می نشینند و جکوزی و اسامی سخت سخت دارند چون بهتر می فهمند. الغرض همه بهتر از خود ما می فهمند یعنی ما مردم در دهات مختلف از ده لویزان و ده ونک تا کهریزک و علی آباد و دولت آباد و یاخچی آباد و روستای فلان آباد علیا و بهمان آباد سفلی(راستی چرا هرچی آباد است اوضاع مالی خرابی دارد) چی می خواهیم. و زبان گویای ما در امارات و انگلستان و کانادا و... هستند. یه فامیل داریم در یه جایی که اسمش سخت است در کشوری به نام سوئد جوری نگران صف نان و کمبود آب آشامیدند ما است که هر بار من متن های ایشان را می خوانم برای خودم گریه ام می گیرد و مجبور می شوم چند لیوان آب بخورم. البته گفته اند که آب ما نان ما مرغ ما برنج ما گوشت ما و ماست ما حلیم ما و...همه مشکل دارند . هرچی این حلیمی سرکوچه قسم و قرآن می خورد که پشم و پنبه در حلیمش نیست بیایید نگاه کنید من که باورم نمی شود و لذا با اخم حلیم می خورم . نون و ماست را با اکراه می لمبانم که داخلش دستمال کاغذی می گذارند. هی نگرانم که سرطان نگیرم. راستی خدا بیامرز این فامیل ما در کانادا می گویند سرطان داشته مرده یادم باشد بهشون پیام تسلیت بگویم. البته و صد البته اینها که بهشون می گویند سلبریتی (خدا نسازد برای آنکه این کلمات قلمبه سلمبه را مد کرد منم املایم در مدرسه هم ضعیف بود هی نگرانم نکند اشتباه بخوانم اشتباه بنویسم، ما که در فارسی فتحه و کسره و اینها را روی حروف نمی گذاریم و انگلیسی هم که بلد نیستیم واویلا اگه در خواند و نوشتن فتحه را کسره کنیم) بهتر می دانند. برایمان حرف می زنند. فیلممان می کنند. اصولا این هنر پیشه ها کارشان بازی با احساسات است . البته و صد البته منظور من این نبود ها در فیلم سلام سینما خودشان گفتند. لطفا فیلم سلام سینمای مخمل باف را ببینید. نه ببخشید فروش احساسات؟ یا یه چیزی توی همین مایه ها ! می دانید از وقتی که کشتی گیر و فوتبالیست و ... شدند کاندید شورای شهر و هنر پیشه ها و گویندگان خبر شدند نماینده مجلس، من حدس می زدم اینها خیلی می فهمند. بعد که ... هیچی سیاسی می شود. ما مخلص این بزرگواران هستیم. حالاهم درخواست کاپیتولاسیون کرده اند. نخندید وقتی قاضی باید با اجازه خانه سینما متهم هنر پیشه را احضار کند می شود کاپیتولاسیون . خب خدا نکند خانه سینما قهر کند. راستی جریان اون خانم های هنرپیشه و ... چی بود. به قرآن خودشان گفتند . ماکه از این چیزها نمی فهمیم.