بیوگرافی دکتر محمد رسولی


دکتر محمد رسولی وکیل پایه یک دادگستری و شاهنامه پژوه مطرح با آثار زیادی در همین رابطه است.

ایشان در زمینه های فرهنگی و حقوقی بسیاری فعالیت دارند از جمله :

1- تهیه و اجرای 40 برنامه در رادیو فرهنگ

2- حضور در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شبکه برون مرزی سحر با موضوع تحلیل سیاسی منطقه

3- برگزاری همایش تخصصی تاریخ مجلس و ارائه مقاله نگاهی به ساختار و کارکرد دوره های نوزدم و بیستم مجلس شورای ملی

4- همایش بیداری اسلامی در دانشگاه تهران

5- برزگزاری چندین نشست تخصصی با حضور صاحب نظران با موضوع شاهنامه

ایشان کتب و مقالات بسیاری در زمینه های مختلف حقوقی - شاهنامه - ایران کهن و ... تالیف کرده اند.

در ادامه بخشی از آثار گرانقدر این استاد بزرگ در اینجا آورده می شود.

الف - کتب در زمینه شاهنامه و ایران پژوهی

1- نگاهی نو به شاهنامه

2- پندهای شاهنامه

3- خرد و خردورزی در شاهنامه

4- گفتارهای شاهنامه

5- مقالات شاهنامه

6- آشپزی و خوراک در شاهنامه

7- داستان باستان

8- بوفی کور

9- سوگواری ایرانی

10- و...

ب- کتب حقوقی :

1- حقوق خانواده

2- حقوق و تکریم سالمندان

3- مبانی حقوق عمومی در ایران کهن

4- حقوق حمل و نقل

5- قانون پولشویی

6- قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی

7- حقوق زن در تاریخ ایران

8- حقوق اقتصادی

9- حقوق و دعاوی املاک

10- حقوق کارگران و کارکنان واحدهای اقتصادی

11- ایران و روابط بین الملل

12- و ...

انتشار مقاله :

1- خرد در شاهنامه

2- مفاهیم حقوق عمومی در شاهنامه

3- اخلاق در شاهنامه

4- آسیب شناسی های شاهنامه پژوهی

5- فرهنگ در شاهنامه

6- داد و دادگری در شاهنامه

7- مکتب ایرانی

8- معماری در شاهنامه

9- هنر در شاهنامه

10- نقش شاهنامه در امنیت و انسجام ملی

11- رژیم حقوقی دریای مازندران

12- و ...