مدیتیشن موهبتی عجیب که شاید باید بیشتر در مورد آن بدانیم

به عنوان یک محقق حوزه علوم اعصاب در همین اول کار می گویم که جدا اگر مدیتیشن را نمی شناسید نصف عمرتان بر فناست.

ممکن است در مورد اثرات شگفت انگیز مدیتیشن در کاهش استرس، اضطراب و افسردگی شنیده باشید. این موضوع سالهاست که مورد توجه محققان است و هر روز بیشتر از پیش این اثرات تائید می گردد، اما چیزی که من می خواهم به شما در مورد مدیتیشن بگویم بیش از اینهاست. مدیتیشن می تواند مغز شما را از این رو به آن رو کند!!!

مدیتیشن چکار می کند؟ مدیتشن (هر نوعی از مدیتیشن) شما را از نظر ذهنی بسیار توانمند می سازد، فرقی نمی کند که می خواهید در چه زمینه ای از عملکرد ذهنی خود را ارتقاء دهید، مدیتیشن می تواند به شما کمک کند. اگر می خواهید حافظه، یادگیری، توجه، قضاوت، یادگیری زبان دوم، یا هر عملکرد ذهنی را به درجه ای بالاتر ببرید، مدیتیشن می تواند به عنوان ابزاری توانمد در دست شما به شما یاری رساند.

محققان ثابت کرده اند که مدیتیشن می تواند حجم کورتکس مغز را افزایش دهد!!! کورتکس مغز یعنی همان جایی از مغز که در آدمیان بیشتر و در موجودات دیگر کمتر است. به بیان دیگر هر چه حجم کورتکس مغز ما بیشتر باشد، آدم تر هستیم!! بنابراین برای اینکه هر چه بیشتر به سمت آدمیت حرکت کنیم و از حیوانیت دور شویم یکی از راه هایش این است که مدیتیشن انجام دهیم. مدیتیشن می تواند باعث شود ما بهتر و بیشتر افسار افکار خود را به دست گیریم و نگذاریم مغز هر کاری دلش خواست انجام دهد.

قصه مدیتیشن بسیار فراتر از این چند خط است، اگر فرصتی بود حتما در این باره صحبت خواهیم کرد.