هیچ بهانه ای برای پولدار نشدن پذیرفتنی نیست!!!

فرقی نمی کند چه سن، جنس، تجربیات قبلی، تحصیلات یا شرایطی دارید... شما می توانید آنقدر پول داشته باشید که از خود و زندگی خود راضی باشید. به شرط آنکه اهل کار باشید و از شروع کردن نترسید.

بگذارید نکته ای را به شما بگویم، عنصر "زمان" باعث می شود که کسب و کار شما ارزشمند شود، به همین خاطر است که می گویم هر چه زودتر کسب و کار خود را شروع کنید تا زمان بتواند کسب و کار شما را ارزشمند کند.

علاوه بر کمک گرفتن از عنصر زمان شما باید بازار را بررسی کرده باشید، مشکلات، تهدید ها و فرصت ها را پیدا کرده باشید.

لطفا از مشاوره گرفتن نترسید، من نمی دانم چرا خیلی ها میترسند از مشاور استفاده کنند، من سالهاست که مشاوره کسب و کار می دهم و این سوال تکراری را بارها شنیده ام که چرا مشاوره گران است؟؟ مشاوره گران نیست اگر اهمیت آن را درک کنید. مشاوره (" البته خوبش" ) باعث می شود شما وقت و هزینه خود را در راه درست و در جهت درستی صرف کنید و مانع بروز خسارت های آینده شوید. صِرفِ کار کردن هنر نیست، درست کار کردن هنر است. اینکه کار را طوری انجام دهید که بتوانید تخمین بزنید تا یک سال دیگر در کجا خواهید ایستاد.

ارزش هر کاری را نتیجه ای که از آن به دست می آورید مشخص می کند، نه زحمتی که برای آن کشیده اید. انگلیسی ها ضرب المثل خوبی دارند که می گویند " شما با آنچه تمام می کنید قضاوت می شوید نه آنچه شروع می کنید." گیرم که کاری را شروع کنید، اگر به نتیجه ای منتهی نشود، چه فایده ای خواهد داشت.

من با اطمینان این را می گویم که هر فردی با دو سال کار در زمینه ای خاص قادر است به استقلال مالی قابل قبولی برسد. ( که بتواند درآمد کافی برای خانه، خودرو، و هزینه های روزمره را تامین کند)

علاقه خود را بیابید، برای شروع و ادامه کار برنامه داشته باشید، هدف گذاری کنید و کار خود را شروع کنید. اولین قدم رسیدن به استقلال مالی است، بعد از آن فکرتان آنقدر آزاد خواهد شد تا بتوانید به گسترش کسب و کار و سرمایه گذاری فکر کنید.