کوچینگ یا coaching در کسب و کار و مدیریت به چه معناست؟

کوچینگ یا coaching مفهومی است که می باست به درستی شناخته و اجرا گردد تا اثربخشی مطلوبی داشته باشد. همه مدیران و به صورت کلی هر فردی که با تعدادی از افراد در تعامل است و در این تعامل مایل است آموزشی را ارائه دهد، به یادگیری اصول کوچینگ نیاز دارد.

کوچینگ دارای چند مرحله اساسی است:

  1. توضیح در خصوص اهمیت یادگیری آن آموزش. شما به عنوان کوچ coach نیاز دارید که به فرد آموزش پذیر یا coachee اهمیت یادگیری آموزشی که مایلید به او به درستی انتقال دهید
  2. بعد از مرحله اول شما باید فرآیند آموزش را شروع کنید و آنچه کوچی یا آموزش گیرنده لازم دارد را به درستی در اختیارش بگذارید.
  3. در مرحله بعد می بایست به کوچی امکان آزمون و خطا را بدهید و بگذارید فرد آموزش هایی را که گرفته در بوته آزمایش امتحان کند
  4. مرحله بعد زمانی است که فرد آزمون و خطا را انجام داده و شما باید به او بازخورد دهید، یادتان باشد بازخورد دادن شما می بایست تا مدت زیادی ادامه یابد و شما در خصوص درستی یا نادرستی عملکرد به او اطلاع رسانی انجام می دهید. یادتان باشد از تشویق کردن غافل نشوید. بیش از تنبیه تشویق کنید و آنقدر این کار را ادامه دهید تا کوچی به درستی وظایف را انجام دهد.

انجام این مراحل برای یک آموزش درست و استاندارد لازم است

پیروز باشید