شرطبندی فوتبال و مافیای هنر زیر زمینی - قسمت اول میزبانی وب

اقدامات آذردیتا
اقدامات آذردیتا

امسال در آذردیتا با هجوم ۱۲.۴٪ سفارشات میزبانی وب برای وبسایت های شرط بندی فوتبال مواجه شدیم. پس از بررسی عمیق اقدام به دیجیتال سازی فرایند تشخیص این دوستان و گزارش اتوماتیک آنان به پلیس فضای امنیت سایبری کردیم. که وقت و هزینه بسیاری نیز به همراه داشت.

نرخ صعودی آمار به دست آمده به شدت نگران کننده بود، چنان که تصمیم به بررسی عمیق موضوع با هیئت مدیره گرفتیم.

محمدعلی افشار - توسعه دهنده نرم افزاری ارشد آذردیتا :

به شخصه پس از بررسی متوجه شدم که تقریبا ۹۷٪ وبسایت های شرط بندی فوتبال مطابق اسکریپت های مربوطه سفارشات معلق شده آذردیتا اقدام به استفاده از الگوریتم هایی کردند تا به شیوه ای غیراخلاقی سود مطلق مالک وبسایت را فراهم نمایند.