از کار افتادن قلم سرفیس پرو 4 بعد آپدیت ویندوز 10 بیلد 1903 | Microsoft Surface Pro 4

از کار افتادن قلم سرفیس پرو 4 بعد آپدیت ویندوز 10 بیلد 1903 | Microsoft Surface Pro 4
راه حل برطرف کردن از کار افتادگی قلم سورفیس پرو 4 بعد از آپدیت ویندوز...