رضا حموله هستم، برنامه نویسی می‌کنم و این روزها در تخفیفان کد می‌زنم.


Dr Matrix این افراد را دنبال می‌کند:

پریا ایزدپناه هستم برنامه نویس مینفریم. با کوبول کار می‏ کنم و البته زنده هستم.
بهروز حسن بیگی هستم دواپس در علی‌بابا بقیه حرفا رو اینجا میزنم https://behroozam.com
برنامه نویس سمت سرور. شیفته رئال‌مادرید، تیم مرسدس در فرمول یک و گروه موسیقی کلدپلی. عضوی از خانوده تخفیفان