بودجه سازمان بهزیستی و قانون حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۱


بودجه سازمان بهزیستی و قانون معلولان در لایحه بودجه ۱۴۰۱

رئیس‌جمهور صبح امروز لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تحویل مجلس داد

بودجه کل سازمان #بهزیستی کشور ۱۴۴۰۷ میلیارد تومان و بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان ۲۸۷۰ میلیارد تومان در سال آینده پیش‌بینی شده است.

مجموع هر دو بودجه ۱۷،۲۷۷،۳۳۱۵ میلیون ریال می‌باشد.(هفده هزار و دویست ‌و‌ هفتاد و‌ هفت میلیارد وسیصدوسی و یک میلیون و پانصد هزار تومان)

خاطرنشان می‌سازد:

۱. بودجه اجرای #قانون_معلولان در این لایحه ۱۸۷۰ میلیارد تومان ییش‌بینی شده بود که با پیگیری کمپین معلولان و مساعدت مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور به ۲۸۷۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

۲. با توجه به اطلاع کمپین معلولان از بند «ب» تبصره ۱۴ (حذف یارانه پردرآمدها و اختصاص به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی)، بلافاصله موضوع برای تامین بخش قابل توجهی از بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان با ارسال نامه‌ای به وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نیز رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور اعلام گردید.

در این مکاتبات پیشنهاد شد تا قبل از ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی،با اصلاح این بند بخشی از این اعتبار به صورت خاص برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان اختصاص یابد که تاکنون اقدامی در رابطه با این پیشنهاد اعلام نشده است.

معافیت‌ها و سایر بودجه‌های اختصاصی معلولان و مددجویان بهزیستی و کمیته امداد؛

ردیف «۲» بند «ه»‍ تبصره ۶؛ معافیت مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت حق بیمه به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

بند «ی» تبصره ۶؛ اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان به بهزیستی از محل افزایش ۳۰ ریالی هزینه پیامک شبکه‌های تلفن همراه جهت اجرای مواد ۵,۶,۸ قانون حمایت از حقوق معلولان(در سالهای گذشته ماده ۶ ( ۱۰۰ میلیارد تومان) اعتبار تخصیصی داشت که اکنون ردیف آن با مواد ۵ و ۸ مشترک شده است)

ردیف «۱» بند «ج» تبصره ۱۰؛ مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان جهت هزینه #معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از #معلولیت از محل افزایش ۵ درصدی تعرفه جریمه‌های رانندگی در اختیار سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت.(بودجه این محل نه سال گذشته به بهزیستی پرداخت شد و نه امسال هنوز پرداخت شده است!)

جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمدهای حاصل از خدمات الکترونیکی؛ معافیت مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از هزینه صدور گواهی از قبیل گواهی مشخصات, وفات و تأییدیه شماره ملی و همچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی

متن نامه ارسالی به وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی و نیز رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور

همان‌گونه که مستحضرید براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی کشور منطور گرداند.

با توجه به این‌که اعتبار مورد نیاز ماده ۲۷ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیش‌بینی نگردیده است،خواهشمند است دستور فرمائید عبارت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید موضوع ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان بعد از عبارت اولویت در بند (ب) تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ اضافه گردد.