تخلف موسسه خیریه با سوءاستفاده از خواب سنگین بازرسی بهزیستی استان اصفهان

رویا بابایی خبرنگار حوزه معلولان

مژگان. الف با معلولیت از ناحیه پا، از کاشان می‌گوید: سال 1399 خودم را بیمه خویش‌فرمایی کردم تا هم سوابق بیمه‌ای‌ام از بین نرود هم بعدها از مزایای آن استفاده کنم. مددکارم گفت اسناد مبلغ بیمه را بیاور، بهزیستی معادل آن را به مددجویان پرداخت می‌کند و هزینه‌ 6 ماه اول بیمه‌ام به من پرداخت شد.

اما وقتی هزینه 6 ماه بعدی را به اداره بهزیستی بردم قبول نکردند. مسئول واحد اشتغال بهزیستی گفت شما خودت را بیمه کردی و همزمان سرکار هم می‌روی؟ گفتم من شاغل نیستم، برای همین بیمه خویش‌فرمایی انجام داده‌ام. او گفت اما موسسه … شما را در واحد کارگاهی تیپ 1 به‌عنوان نیروی آموزش‌پذیر معرفی کرده.

من یادم آمد از چند ماه پیش که مدیرعامل و بازرس آن موسسه از خانه و شرایط من و خواهر معلولم بازدید کرده بودند، ماهی290 هزار تومان به حساب من واریز می‌شد. من این را به حساب کمک موسسه گذاشته بودم و تصور می‌کردم موسسه از یک خیر برایم کمک گرفته. بنابراین پرینت حسابم را برای بهزیستی بردم و معلوم شد موسسه از سال 99 بابت من ماهانه یک میلیون و دویست هزار تومان از بهزیستی یارانه دریافت و 20 درصد آن را برای خودم واریز کرده. در اصل موسسه با این کار بدون اطلاع من از طریق من کسب درآمد می‌کرده است.


پس از آن بهزیستی هزینه بیمه خویش‌فرمایی‌ام را به دلیل اینکه موسسه نامم را بدون اجازه و اطلاع من در فهرست نیروهای خود معرفی کرده بود قطع کرد. من موضوع را با رئیس بهزیستی کاشان در میان گذاشتم. به من گفتند ما به اداره کل اعلام می‌کنیم از کارگاه انصراف داده‌ای. چون خودمان زیر سوال می‌رویم.

سپس مشکلم را به اداره کل بهزیستی اصفهان و بعد به بازرسی گفتم. اداره کل گفت تهران باید دستور بدهد تا بیمه‌ات را برقرار کنیم. بازرسی هم گفت رسیدگی می‌کنیم اما خبری نشد. سامانه رسیدگی به شکایات بهزیستی کشور هم گفت موضوع را بزرگ نکن، سعی کن مسأله را بین خودتان حل کنید.

کمی بعد معاون توانبخشی بهزیستی کاشان از من گلایه کرد که چرا موضوع را به اداره کل گزارش داده‌ای؟ ما خودمان بازرسی داریم و آیا حاضری در مقابل مدیران موسسه هم گفته‌هایت را تکرار کنی؟ من گفتم بله حاضرم و قرار شد موضوع را پیگیری کنند اما باز هیچ اتفاقی نیفتاد.

چندین بار هم از موسسه توضیح خواستم اما آنها حتی عذرخواهی هم نکردند و به همین راحتی سابقه بیمه‌ و آینده‌ام را خراب کردند.

تخلف دیگر این موسسه این است که پرونده اعضای تحت پوشش را به خیرین نشان می‌دهند و خیرین بر اساس شرح نیاز مددجویان به آنها کمک مالی می‌کنند اما موسسه بعد از تحویل کمک خیر به مددجویان از آنها می‌خواهد با ارائه فاکتور هزینه‌ها به بهزیستی، کمک بهزیستی را دریافت کرده و مبلغ را به حساب موسسه برگردانند.

من یک خواهر کم‌توان‌ذهنی دارم که پس از فوت پدرم مراقبت از او به عهده من است. قصد مناسب‌سازی خانه را داشتم، مشکلم را با موسسه مطرح کردم، بازرس فرستادند خانه را دید و هزینه‌ را پرداختند. اما کمی بعد فاکتور هزینه‌ها را به دستم دادند و گفتند به بهزیستی بده، وقتی بهزیستی بخشی از هزینه را داد از من خواستند تا پولشان را برگردانم و من هم اینکار را کردم. در حالیکه اینکار درست نیست. موسسه قرار است واسطه‌ای بین خیر و مددجو باشد نه اینکه از طریق مددجویان کسب درآمد کند.

البته همه این تخلف‌ها منشأ دیگری هم دارد و آن نبود نظارت کافی بهزیستی و عدم توجه و رسیدگی بازرسی این سازمان است. اگر بازرسی قوی عمل می‌کرد هیچ موسسه‌ای جرأت چنین اقداماتی را پیدا نمی‌کرد.