جوابیه بهزیستی استان فارس در خصوص خبر «تغییر کاربری مرکز حرفه‌آموزی دانشکار به اورژانس اجتماعی»

در پی انتشار خبر تغییر کاربری مرکز حرفه‌آموزی دانشکار به اورژانس اجتماعی» روابط عمومی بهزیستی استان فارس جوابیه‌ای به کمپین ارسال نموده که به شرح ذیل است؛

از آنجایی که طرح دانشکار که از ابتدا با هدف اشتغال توانخواهان آغاز به فعالیت نموده بود، پس از گذشت مدتی از فعالیت به دلیل عدم راهگشایی و موفقیت در دستیابی به هدف اصلی آن که اشتغال معلولین می باشد و خروج از مسیر اصلی به دستور مدیریت وقت بهزیستی شهرستان شیراز در سال ۹۸ و درپی شیوع ویروس کرونا فعالیت خود را متوقف نمود و با عنایت به اصل ۴۴ قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سهم بخش خصوصی جهت افزایش سطح عمومی اشتغال وبرون سپاری فعالیت ها، از آنجایی که بهزیستی استان فارس دارای ۲۸ مرکز حرفه‌آموزی و کارگاه اشتغال زایی تحت نظارت جهت افراد دارای معلولیت است این توانخواهان به سمت بهره‌مندی از خدمات این کارگاه‌ها هدایت گردیدند.

در حال حاضر: ۳ مرکز حرفه‌آموزی/ ۵ کارگاه تولیدی و حمایتی/سه مرکز پیش حرفه ای و یک مرکز پشتیبانی شغلی در شهرستان شیراز فعال و مابقی مراکز در شهرستان های سطح استان و طبق رنگ بندی کرونایی به صورت حضوری و مجازی در حال آموزش اشتغال به توانخواهان هستند.

گفتنی است ظرفیت کل پذیرش افراد دارای معلولیت در مراکز حرفه آموزی و پیش حرفه ۸۶۵ نفر هست که از این ظرفیت تعداد ۲۷۰نفر در شیراز و ۴۹۵ نفر مابقی در شهرستانها می باشد. و همچنین ظرفیت کل کارگاههای تولیدی حمایتی ۲۹۰ نفر هست که از این تعداد ۲۱۰ نفر در شیراز و ۸۲ نفر مابقی در شهرستانها می باشد

مرکز پشتیبان شغلی معلولین نیز هم اکنون در شیراز فعالیت می کند و سالیانه ۵۰ نفر از معلولین متوسط به بالا در کارگاهها و شرکتهای تحت نظارت کارفرمایان را جهت اشتغال پایدار شناسایی ومعرفی می نماید.

در خصوص ایجاد زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت لازم به ذکر است در سال جاری بهزیستی فارس اعتباری بالغ بر ۱۶۸ میلیارد تومان در قالب تسهیلات قرض الحسنه ۱۰۰ میلیون تومانی جهت افراد دارای معلولیت هزینه نموده است و مطابق دستورالعمل کشوری کارفرمایانی ک افراد دارای معلولیت را مشغول به کار نمایند به شرط پرداخت حقوق برابر قانون اداره کار و بیمه تامین اجتماعی جهت توانخواه می توانند از تسهیلات کم بهره کارفرمایی تا سقف ۲۰ نفر نیز بهره مند گردند.