قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان در بخش غیردولتی اجرا نمی‌شود


قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان در بخش غیردولتی اجرا نمی‌شود/درخواست تشکیل کارگروه رفع مشکل عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان در بخش غیردولتی

کمپین معلولان با ارسال نامه‌ای به وزیر رفاه،ضمن اعلام عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد معلولان در بخش غیردولتی،خواستار تشکیل کارگروهی متشکل از سازمانهای بهزیستی، تامین اجتماعی و برنامه و بودجه برای بررسی و رفع مشکل عدم اجرای این قانون شد

متن این نامه که روز گذشته برای وزیر رفاه،رئوسای سازمان‌های برنامه و بودجه،تامین اجتماعی و بهزیستی ارسال شده به شرح ذیل است؛

پیرو مکاتبه شماره ۵۰۰۰/۱۴۰۰/۲۰۰۵ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ معاون محترم بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با ریاست محترم سازمان بهزیستی مبنی بر «اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت در بخش غیردولتی» به استحضار می‌رساند براساس گزارشات واصله به کمپین معلولان قانون فوق اجرا نمی‌شود.

لازم به ذکر است این قانون از بدو تصویب (۱۳۸۵)تاکنون به بهانه «عدم تخصیص بودجه» توسط سازمان تامین اجتماعی اجرا نشده و مدیران اسبق سازمان بهزیستی نیز پیگیری مجدانه‌ای در خصوص اجرای قانون مذکور نداشته‌اند.

لذا با توجه به آن‌که سازمان تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی هر دو زیرمجموعه وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی هستند؛درخواست می‌گردد تشکیل کارگروهی با حضور سازمان تامین اجتماعی،سازمان بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه با هدف بررسی و رفع مشکلات مربوط به «عدم اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد افراد دارای معلولیت در بخش غیردولتی» در دستورکار وزارت مردم قرار گیرد.