کمک‌هزینه معیشتی ماده ۲۷ به کدام معلولان تعلق می‌گیرد؟

مطابق ماده ۲۷ قانون معلولان،دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیارشدید و شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه،پرداخت نماید.

از چند صد هزار فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید (جسمی حرکتی،ذهنی ،اعصاب و روان،نابینا،ناشنوا) واجد شرایط دریافت کمک‌هزینه معیشت ماده ۲۷ تنها حدود ۱۴۰ هزار نفر آن را نه به میزان حداقل دستمزد سالانه بلکه ماهیانه فقط ۱۶۰ هزار تومان و هر سه ماه یک‌بار دریافت می‌کنند.

شرایط؛

معلولیت شدید و خیلی شدید از هر نوع معلولیتی و بالای ۱۸ سال

فاقد شغل و درآمد و نیازمند

استقرار در دهک ۱ تا ۳

نکته؛مراتب بالا از طریق سامانه ارمغان ثبت و پس از استعلام آزمون وسع در نوبت دریافت قرار خواهند گرفت

راه‌های پیگیری؛

-تقاضای ثبت درخواست کمک هزینه معیشت ماده ۲۷ در سامانه توسط مددکار

-مکاتبه با معاون توانبخشی شهر خود و یا معاون توانبخشی کل کشور و پیگیری و در صورت عدم نتیجه،مکاتبه با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

-مکاتبه با نمایندگان شهرهای خود در مجلس و فشار به آنان

-مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه و فشار به شعب این سازمان در شهر و استان خود و یا در تهران

-شکایت از بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه به دیوان عدالت اداری

در صورت قطع ماده ۲۷ نیز می‌توانید ازطریق سلسله مراتب بالا پیگیری نمائید

توجه؛ انتشار فراخوان شکایت به دیوان عدالت اداری بزودی...