این افراد 120 را دنبال می‌کنند:

در حال حاضر مشغول در http://enrah.ir
دانشجوی شریف
مدیربزرگترین شبکه وبلاگنویسی -مولف کتاب های آشنائی جامع باقرآن کریم بلاگرهاو معماhttp://behabady.ir
یک دیوانه|خاطره‌پرداز|متعصب بر جزئیات|شیفته‌ی روایت‌ها