مدرس و توسعه دهنده ی بک اند وب، علاقه مند به سایکل توریست. اهل و ساکن جزیره ی زیبای قشم. علاقه مند به یادگیری و پیشرفت