بازاریابی

مراحل بازاریابی به 9 مرحله از زمان تولید محصول تا خدمات پس از فروش آن تقسیم بندی می­گردد؛ این 9 مرحله در سه مرحله شناسایی بازار (3 مرحله)، شناساندن بازار (3 مرحله) و فروش و مشتری مداری (3 مرحله) به شرح زیر تقسیم می­گردد.

شناسایی بازار

شناسایی بازار

در این مرحله هر فعالیتی که انجام می­گیرد در جهت شناسایی بازار خواهد بود.

بازار گرایی

توجه، تمایل و توجه مشتری به بازاردر این مرحله صورت می­گیرد. باید به مصرف کننده به چشم دوست نگاه کرد نگاه شریک به مصرف کننده داشته باشیم نه مشتری

بازار شناسی

در این مرحله باید دید محصول یا خدمت ارائه شده مشتریانش چه کسانی هستند، مشتریان را از دید جفرافیایی، رفتاری، ارتباطی و ... مورد بررسی قرار می­گیرد.

بازاریابی

شامل شناسایی بازار هدف (Targeting) و بخش بندی بازار (Segmentation) می­باشد.

شناساندن بازار

تمام فعالیت ها در این مرحله در غالب شناساندن خود به بازار هدف هستیم.

بازار سازی

در این مرحله راه های نفوذ و ورود به بازار مشخص می­گردد؛ همچنین بازار سازی موجب ایجاد جایگاه و تصویر سازی دلخواه در ذهن مشتری می­گردد، به طور مثال در این مرحله کاری که انجام می­گیرد این است که ما کاری را می­کنیم که مشتری ما را به عنوان بهترین و معتبرترین تولید کننده محصول حاضر به شمار شمار آورد.

بازارگردی

بدست آوردن اطلاعات از ذائقه بازار البته این بخش بصورت غیر رسمی انجام می­پذیرد.

بازارگرمی

شامل ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) مانند: تبلیغات، ترویج، روابط عمومی.

مشتری و فروش

ابزارهایی که برای ایجاد رضایت در مشتری استفاده می­گردد.

بازار سنجی

شامل بخشی از تحقیقات بازار به صورت رسمی که شامل تعیین وضعیت خود و دیگران برای ترسیم آینده بازار می­باشد.

بازار داری

حفظ مشتری قدیمی و جذب مشتری جدید از طریق خلاقیت و نوآوری در محصول.

بازار گردانی

اداره و مدیریت بازار با استفاده از آمیخته بازاریابی (4P ، 7P)