کسب و کار فعالیتی توأم با ریسک

چرا کسب و کار توأم با ریسک است؟

این سوالیه که شاید در نگاه اول برای عموم افراد پیش اومده باشه

اما قبلش یه تعریفی از کسب و کار داشته باشیم

کسب و کار مجموعه ای از ابزارها، تکنیک ها و دانشی است که وقتی توأم با هم بکار گرفته بشه میتونه باعث موفقیت در کسب و کار بشه. کسب و کار با خرید و فروش کالاها، تولید کالاها یا عرضه ی خدمات، به منظور به دست آوردن سود، سر و کار دارد. مدیر کسب و کار همه فعالیت های لازم برای رسیدن به هدف های واحد کاری را هماهنگ و کامل می کنه، به ویژه شکل سازمانی کسب و کار به مدیر اجازه میده تا در مقابل مشتری های سازمان و سازمان های جانبی مسئول باشه و به موقع مسائل را تشخیص بدهد و اصلاح کند.

استفاده از مدیریت کسب و کار:

اگر فرآیند های ساری و جاری در کسب و کاری بر مبنای مدیریت کسب و کار باشه، موجب می گردد تا مناسبات بهتری با خریدار انجام گرفته، زمان تکمیل فرآیندها کوتاهتر بشود، هزینه های اجرایی کم گردد، قابلیت اطمینان بیشتر بشود و در نتیجه میزان سودآوری بیشتر گردد.

عدم استفاده از مدیریت در کسب و کار:

فقدان استفاده از مدیریت کسب و کار موجب ناهماهنگی امور، انحراف از هدف، اتلاف وقت و انرژی در کار و شکست سازمان میشه و هیچ عاملی به اندازه مدیریت صحیح، منطقی و عقلایی موجب رشد و شکوفایی استعدادها نمیشود.

حالا میرسیم به سوال اصلی= چرا مدیریت کسب و کار توأم با ریسک است؟

کسب و کار همیشه بر آینده متمرکز است، هر فعالیتی که بر آینده متمرکز باشه دارای عدم اطمینان است و هر فعالیتی که با عدم اطمینان روبرو باشه توأم با ریسک است، پس نتیجه این میشه که چون آینده توأم با ریسک هست پس کسب و کار نیز توأم با ریسک خواهد بود.