چالش کتابخوانی طاقچه: پاستیل های بنفش

پاستیل های بنفش یا رئالیسم برای کودکان
مقدمه:
نام اصلی کتاب کرنشا است. نام گربه بزرگ و خیالی جکسون و برای تاکید بر اهمیت این کاراکتر نام آن بر روی کتاب نهاده شده و با فونت بزرگ بر روی جلد نوشته شده که متأسفانه نام کتاب در ترجمه به پاستیل های بنفش تغییر کرده است گرچه نام‌گذاری جذابی است ولی نیازی به بولد کردن آن نبود. تنها رنگ بنفش روی جلد برای اشاره به پاستیل های بنفش کفایت می‌کرد.

کودکی های نسل جدید و دوری از افسانه ها:
قصه‌ی مادر بزرگها و شبهای سرد زیر لحاف و بخاری نفتی اکنون به نوستالژی تبدیل شده است. وقتی کودک بودیم بزرگترها برایمان دنیایی ساخته بودند از جنس رویا ما عاشق شب بودیم برای آرامش و دعوت شدن به جهانی از جنس افسانه ها، با شخصیت قصه ها و اسطوره ها رشد کردیم. و تخیلات وجه مشترک ما بود با بزرگترها، به آنها بیشتر اعتماد داشتیم چرا که تخیلات ما برای آنها عجیب نبود. دوستان خیالیمان را همچون عضوی از خانواده پذیرا بودند. اما همچنان که رشد کردیم و سقفها کوتاه تر شد و خانه ها کوچکتر و دیوارها تنگ‌تر و معیشت ما هم به سان دیوارها. خاطرات خوش ما قصه ها شدند ولی افسوس که حریص هستیم حتی برای کودکانمان! دیگر برای کودکانمان قصه نمی‌گوییم آنها(کودکانمان) دوستان خیالی خود را مخفی میکنند انگار جای بیشتری میگیرند و نان بیشتری میخورند؟
با کودکانمان از اقتصاد میگوییم از آنکه چون پول نیست خوشبخت نیستیم و چون کارفرما آدم بدجنسی است بر سر کودکان داد میزنیم شبها آنها را تنها به اتاق روانه می‌کنیم تا برای خودشان خیال بافی کنند.
حتی اگر در رسانه ای داستانی خیالی ببینند، یا بشنوند با دیدی منطقی تحلیل میکنند و "چرا؟" اولین سوال آنهاست.

خوب یا بد کودکان ما منطقی تر محافظه کار تر و با استدلالات بیشتری نسبت به گذشته رشد می‌کنند.
برای همین نیاز به داستانهای ملموس تری دارند
جکسون:
جکسون یکی از آنهاست فرزند بزرگ خانواده ای که درگیر مشکلات پدر و مادر شده از نظر عقلی زود رشد کرده و اکنون که دوستی از جنس انسان و آن هم یک انسان حقیقی پیدا کرده است و همه چیز _حداقل به جز گرسنگی کشیدن_ خوب پیش می‌رود. اکنون دیگر تحمل استرس بیشتری ندارد.
کودکان با خواندن این داستان یاد می‌گیرند حقیقت را بگویند، دزدی نکنند. بزرگترها را بهتر بشناسند. مسئله ها را از زاویه های متفاوتی نگاه کنند. تسلیم نشوند و به والدین اعتماد کنند.
بله این داستانی برای کودکان نسل امروز و البته بزرگسالان دیروز است ما بزرگترها(حداقل از نظر سنی) نیاز به خواندن این داستان داریم تا یادبگیریم: کودکان ما چطور فکر می‌کنند. چرا دوست خیالی می‌سازند، به آنها حقیقت را بگوییم ولی آنها را درگیر مشکلات زندگی نکنیم و...
کرنشا: گربه ای از جنس ماهی و خرگوش، جکسون مجسمه ی کوچکی از گربه ای با کلاه بیس بال می‌سازد و این گربه تجسد می‌یابد مثل ماهی عاشق شنا و مثل خرگوش عاشق جویدن با انگشتانی انسان وار هر روز بزرگتر می‌شود(گسترده‌تر شاید همچون شب یا افسردگی که ذره ذره تمام انسان را در بر می‌گیرد.) تا وقت بیشتری در کنار جکسون بماند همچون جلد کتاب که در تاریک روشنایی است و ما را منتظر و خیره نگاه می‌دارد‌.

به جلد خیره می‌شویم و در ذهن به این می‌اندیشیم: که مبادا شب فرا برسد و جلد تماما سیاه شود ،اما با خود میگوییم خیر! و دوست داریم این گرگ و میش سحری باشد و ساعتی دیگر صبح بهاری با صدای دلنواز پرندگان و بادی از جانب صبا شروع به آغازیدن کند.
اما برگ زرد درختانی که زمین را پوشانده پاییز را خبر می‌دهد یا از سرمای زود هنگامی می‌گوید که بهار را فرا گرفته و شولایی جز بی برگی بر پوست باغ نخواهد گذاشت.
شاید مهم نباشد در آينده شب فرا برسد و سرمایی نا به هنگام، یا روز زیبای بهاری. مهم این است که یک گربه‌ی محافظ(در اینجا استعاره از والدین) و باعظمت در کنارمان باشد که دیگر نگران سرما و تنهایی نباشیم.
نتیجه:
تنها انتظار کودکان همین است یکی که در کنارشان باشد و به آن اعتماد کنند. مهم نیست در اتاق کوچکی زندگی کنید، ام اس نا به هنگامی شما را بیکار کرده باشد یا مجبور به گدایی شوید. دست آخر اگر دست روی شانه ی کودک خود بگذارید تا اطمينان کند همراه او هستید و دوستش دارید او درک می‌کند رشد می‌کند و شما را دوست خواهد داشت.
امیدوارم من هم بتوانم.

این کتاب زیبا و خواندنی را میتوانید با تخفیف های مناسب از سایت و اپلیکیشن طاقچه دانلود کنید

https://virgool.io/p/qrmjotp5xnft/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%7C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%AA%7C%D8%B7%D8%A7%D9%82%DA%86%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AA.%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%AC%DA%A9%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%87%D9%85%D9%87%DA%86%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%88%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%87%DB%8C%DA%86%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D9%81%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A2%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87%D8%AF%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF...taaghche.com