احسانم... تو محل کار به خاطر نام خانوادگیم خلیل صدام میکنن... تو شرکت بزرگ فروش اینترنتی که میدونم اسمشو میدونید :) فعلا در حال فعالیتم و برنامه نویس اندروید هم هستم.