خطای "The trust relationship between this workstation and the primary domain failed" در ویندوز 10

سلام،

تا حالا شده تو کامپیوترهای تحت دامین با خطای زیر مواجه بشید:

" The trust relationship between this workstation and the primary domain failed "

اگه برای این مشکل طبق روال معمول به گوگل مراجعه کردید، با چند راهکار زیر مواجه میشید:

ـ کامپیوتر را از دامین خارج و دوباره وارد دامین کنید: کمی دردسر داره ولی تو وبلاگها و فرومهای مایکروسافت هم اومده.

https://support.microsoft.com/en-us/help/2771040/the-trust-relationship-between-this-workstation-and-the-primary-domain
ـداخلدامینکنترلررویکامپیوترموردنظرکلیکراستکنیدو"ResetAccount"راانتخابکنید.

ـ با اکانت لوکال ادمین روی اون سیستم وارد بشید (با توجه به اینکه ارتباط این سیستم با دامین قطع شده عملیات احراز هویت انجام نمیشه، لذا یا باید با لوکال ادمین لاگین کنید و یا با یکی از اکانتهای ادمین دامین که قبلا روی این سیستم لاگین کرده وارد بشید)، "Windows PowerShell" را باز کنید و دستور زیر را اجرا کنید و در نهایت ریست.

Reset-ComputerMachinePassword [-Credential <PSCredential>] [-Server <String>]