زیر پروژه با استفاده از gradle

Gradle
Gradle

بعضی مواقع اتفاق میفته که یک پروژه در چند پروژه دیگه استفاده میشه، در این صورت بهترین راه اینه که از dependency استفاده کنید که gradle خیلی خوب و ساده ساپورت میکنه.

مثال: فرض کنید دو پروژه دارید که میخاید پروژه اول داخل پروژه دوم استفاده بشه، در این صورت در فایل settings.gradle پروژه ۲ این دو خط رو اضافه کنید:

rootProject.name = '<project name ۲>'

include '<project name ۱>'

project(':<project name ۱>').projectDir = file('<project name ۱>')

و در فایل build.gradle این خط رو در بخش dependencies اضافه کنید

compile project(':<project name ۱>')

با انجام این کار پروژه ۱ که مسیرش رو مشخص کردید و به پروژه ۲ اضافه کردید با بیلد پروژه ۲ اتوماتیک بیلد میشه و خروجیش به خروجی پروژه ۲ اضافه میشه، در هنگام رلیز هم همین اتفاق میفته.