کارآفرین، مهندس، نویسنده، بشردوست و خوش‌بین


گازار این افراد را دنبال می‌کند:

توسعه‌دهنده‌ی وب، از مریدان Docker و موسس liara.ir
یک دهه شصتی - برنامه نویس
طراح محصول در حوزه ی دیجیتال
یک طراح رابط کاربری، با حفظ سمت از موسسین ویرگول...
توسعه دهنده وب و یکی از موسسین ویرگول
هم‌بنیان‌گذار ویرگول و یک توسعه دهنده رابط کاربری