فروش استراتژیک در فرآیند آموزش فروش B2B

فروش استراتژیک، یک تاکتیک است که بر کمک به کسب و کارها برای انجام معاملات پیچیده متمرکز است. هسته اصلی این روش این است كه شما می‌توانید جنبه‌های مختلف در شرکت هدف را بشناسید و بدانید که آنها چه تأثیری بر روند فروش شما دارند.

به عنوان مثال، تصور کنید می‌خواهید یک ابزار مدیریت پروژه و اتوماسیون را به یک شرکت بفروشید. در این حالت، اولین نقطه تماس شما می‌تواند مدیر عملیات یا مدیر بازاریابی باشد که به دنبال ابزارهای بهره وری برای افزایش کارایی تیم، است.

با آنها تماس می‌گیرید و بنابراین شما ارزش پیشنهادی خود را مطابق با نیازهای بخش بازاریابی، در هنگام برقراری ارتباط ارائه می‌کنید. سپس اطلاعات مورد نیاز را به مدیر بازاریابی ارائه می‌دهید تا قانع شود خدمات یا محصولات شما مناسب هستند.

این، یک فروش استراتژیک است. در بحث‌های آموزش فروش B2B، روش دقیق اجرای این تکنیک برای هر محصول به شما یاد داده می‌شود.