ربات اینستاگرام چیست و چگونه کار میکند؟

ربات اینستاگرام چیست و چگونه کار میکند؟
امکانات و انواع ربات اینستاگرام ، نحوه استفاده و چگونگی فعالیت آن ها