این افراد رامین مرادی را دنبال می‌کنند:
شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی دلتابان با 26 سال سابقه فعالیت در زمینه سفر و گردشگری/ 02122222426
کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار و گراینده‌ی digital humanities. نویسنده‌ی کتاب «شاهنامه؛ کوتاه و تندرست»