خانم های درجست و جوی کار به گوش باشید!

همه ما از همان سن ۱۷_١٨ سالگی دوست داریم مستقل شویم و خودمان خرج خودمان را در بیاوریم و در این میان بلند پروازی های زیادی میکنیم اما وقتی به دنبال کار میگردیم تازه متوجه مبشویم واقعا کار نیست و ی جور بیگاری است!!!

روی صحبتم بیشتر با خانوم هاست.با قشری که اکثر اگهی ها طالب انهاست..

نیازمند یک منشی خانوم! نیازمند فروشنده خانوم!نیازمند پرستار خانوم!

اکثر کارهای بی اهمیت و پیش پا افتاده به خانوم ها داده میشود و یا شغلی پر چالش و استرس با حقوق کم طالب خانم هاست مثل اگهی زیر ..

به خانومی مسلط به فصای مجازی،ورد و اکسل برای حسابداری و امور دفترداری گاهی هم پاسخگویی به تلفن! ساعت کاری ۹ صبح تا ۶ بعداز ظهر ۸۰۰ تومان!

خنده دار است این اگهی یک تایپیست و حسابدار و منشی را در یک نفر با ساعت کاری تمام وقت میخواند ان هم با حقوق کارگر!!!

شغلهای پر اهمیت با تیتر بزرگ "مدیر بازرگانی آقا" به مردان تعلق دارد مشاغلی که به خانوم ها داده میشود حقوقی بخور و نمیر دارند مثلا بنده برای یک اگهی تماس گرفتم که ۶:٣۰ ساعت باید کار مداوم انجام میدادم و در ازای آن در همین تهران خودمان تنها ۴۰۰ تومان حقوق دریافت میکردم من هیچ گاه در مواجهه با کار ها در هیچ مقاله ای نخونده بودم که چه رفتاری با همچین کارفرما های غیرمنطقی انجام دهم

خانوم های زیادی در این کارها مشغول هستند و خم به ابرو نمیاورند. خانوم های عزیز شما اگر خانومی هستید که سر راه نمانده و کسی برایتان نانی میاورد _هرچند کم_ هیچ وقت تن به این کارهایی که شعور شما را نشانه گرفته اند ندهید باور کنید چهار قلم لوازم ارایشی ارزش ندارد که برای فردی بیگاری بکشید.شاید اینجا با خود بگویید خب من که زن و بچه ندارم خب چه اشکالی دارد مستقل شوم؟ درست است که شما زن و بچه ندارید ولی انسان هستید و زمانتان ارزشمند است دلیلی ندارد برای چندرغاز خودتان را به اب و اتش بزنید در ضمن کسی با ۴۰۰ تومان مستقل نمیشود!این روز ها اگر ساکن تهران باشی میفهمی دو تومان هم کفاف خرج ها را نمیدهد چه برسد ان حقوق های پیش پا افتاده! خانم های عزیز، توانایی هایتان را دست کم نگیرید و خود را فدای ۴۰۰ تومان نکنید با صرف همین زمان زبان یاد بگیرید.ادامه تحصیل دهید.هنری بیاموزید اما خود را دست مایه یکسری سودجو نکنید باور کنید اگر به خودشکوفایی برسید به استقلال مالی هم خواهید رسید .مسیر کارآفرینی مسیر خوبی برای کسب درامد و جایگاه اجتماعی در شان یک زن است