معرفی کتاب حقوق خانواده

کتاب حقوق خانواده از آن دسته کتب ضروری برای جوانانی است که در شرف ازدواج هستند و یا همسرانی که قصد جدایی دارند .این کتاب 322 صفحه ای طبق جدیدترین قوانین خانواده در ایران به رشته تحریر درامده است و بطور خاص یکی از منابع مطالعاتی دانشجویان کارشناسی حقوق و مشاوره میباشد اما سبک نگارش روان و به دور از ابهام این کتاب (برخلاف کتب دیگر حقوقی) این امکان را برای اقشار دیگر جامعه فراهم اورده که با مطالعه این کتاب به افزایش دانش حقوقی خود بپردازند

فهرست:

فصل اول:مفهوم،انواع و مشخصات نکاح که شامل ،خواستگاری و نامزدی،موانع نکاح،شرایط انعقاد نکاح،مهریه ،تکالیف زوجین و نفقه میشود

فصل دوم:فسخ نکاح که شامل طلاق توافقی،طلاق به تقاضای مرد،طلاق به تقاضای زن و عده میشود

فصل سوم:روابط والدین و فرزندان که شامل نگهداری و تربیت فرزندان،نفقه فرزندان،سرپرستی و فرزند خواندگی،و تغییر جنسیت و تنظیم خانواده میشود

معرفی نویسنده:

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران در رشته حقوق است که در سال 88 به عنوان یکی از اساتید نمونه دانشگاه تهران انتخاب گردید.